Osoba odpowiedzialna

Każdy ma prawo wiedzieć, kto stoi za daną stroną internetową. W tym miejscu chcemy nie tylko przestrzegać warunków prawnych, ale także zachęcić do bezpośredniego kontaktu z nami w celu uzyskania odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące tej strony internetowej.

Informacje zgodnie z § 5 Ustawy o telemediach (TMG):

Böhner Altmetalle GmbH
Königsberger Str. 234a
40231 Düsseldorf

Reprezentowana przez:

Böhner Altmetalle GmbH, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Roberta Böhnera

Kontakt:

Telefon: 0211 - 213356
Telefax: 0211 - 219881
E-mail: info@boehner-altmetalle.de

Dane rejestrowe:

Wpis do Rejestru Handlowego.
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Düsseldorfie
Numer wpisu do Rejestru Handlowego: HRB 3856

Podatek VAT:

Numer identyfikacyjny dla podatku VAT zgodnie z §27 a Ustawy o podatku VAT:
DE 204 033 586

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

Robert Böhner
Königsberger Str. 234a
40231 Düsseldorf

Rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy skłonni lub nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach o rozstrzyganie sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Odpowiedzialność za treść

Zgodnie z § 7 ust.1 Ustawy o telemediach (TMG) jako dostawca usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG my, jako dostawca usług, nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub zapisanych informacji podmiotów zewnętrznych, ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji na mocy ogólnych przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa tylko od momentu stwierdzenia określonego naruszenia prawa. Po stwierdzeniu odpowiednich naruszeń prawa treści te natychmiast usuniemy.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedzialność za zawartość zlinkowanych stron ponosi zawsze dany dostawca lub operator stron. Zlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich zlinkowania. W chwili zlinkowania nie stwierdzono nielegalnych treści.

Jednak stała kontrola zlinkowanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych poszlak naruszenia. Po stwierdzeniu naruszenia prawa natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i prace zamieszczone przez operatora na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami określonymi przez prawo autorskie wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobrane pliki i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Jeżeli treści zamieszczone na tej stronie nie zostały opracowane przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli pomimo to stwierdzisz naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu prawa natychmiast usuniemy takie treści.